LänkarSvenska Squaredansförbundets hemsida 

Squaredansens historia
Denna artikel skrevs av Bruno Nilsson för det extranummer av Square-Info som gavs ut den 7 november 1992 med anledning av SAASDC:s 10-årsjubileum.


Calls och definitioner

BASIC utlärningsordning

BASIC definitioner

MAINSTREAM utlärningsordning

MAINSTREAM definitioner

PLUS utlärningsordning

PLUS definitioner

Animationer (taminations)
Här finns tecknade beskrivningar av alla call för nivåerna B - C3B.

Rörliga figurer
Tecknade figurer som visar dansarna i fågelperspektiv.

Utlärningsfilmer med riktiga dansare
(www.videosquaredancelessons.com/lessons/callindex.htm)

Genväg till basichandbok
Basicbok på svenska i A5-format.