LänkarKlubbens kurscaller

Svenska Squaredansförbundets hemsida 

Squaredansens historia
Denna artikel skrevs av Bruno Nilsson för det extranummer av Square-Info som gavs ut den 7 november 1992 med anledning av SAASDC:s 10-årsjubileum.

Calls och definitioner
Här hittar du aktuella definitioner och utlärningsordning för nivåerna B - A2.

Animationer (taminations)
Här finns tecknade beskrivningar av alla call för nivåerna B - C3B.

Rörliga figurer
Tecknade figurer som visar dansarna i fågelperspektiv.

Utlärningsfilmer
Här finns filmer som visar varje call på nivåerna B - P. Gå in under UTLÄRNINGSHJÄLP och klicka på dansnivån.

Fler utlärningsfilmer
Här finns filmer som visar varje call på nivåerna B - P. För basiccall gå in under MAINSTREAM lessons. (Observera att i USA ingår BASIC calls i mainstreamprogrammet.)

Genväg till basichandbok
Basicbok på svenska i A5-format.