Ekerö Square Dancers Styrelse

Ordförande:

Peter Brattlund

Sekreterare:  

Brenda Brattlund

Kassör:

Ann-Sofie Svensson

Ledamot: Nils-Erik Vernersson

Ledamot:

Rolf Helge

Suppleant:

Eva Rosengren

Suppleant:

Sonia Ekström

Klubbmästare:

Karin Åslundh

Festkommitté:

Sonia Ekström, Birgitta Högstedt, Anita Stevens, Barbro Zimmerling Svan,
Birgitta Åkerhielm

Valberedning:

Lilly Karlholm (sammankallande)
Britta Alsterman, Berit Alveskär

Så här ser styrelsen ut   

      Eva, Nisse, Brenda, Peter, Ann-Sofie, Sonia, Rolf


Här är festkommittén   

  Anita, Barbro, Sonia, Karin Å, Birgitta H, Birgitta Å